چنین کنم چنان کنم

ترانه سرا : سهیل حسینی

خواننده : حامد همایون

متن آهنگ چنین کنم چنان کنم از حامد همایون:

 

دست به دستِ من بده ، قول بده که با منی

اگر تو یارِ من من شوی ، چنین کنم چنان کنم

شت به پشت صف به صف ، سینه به سینه موج موج

دل بدهی به قلبِ من ، هم این کنم هم آن کنم

درد حریفِ ما نشد ، غُصه به کارِ ما نبود

پیکِ امید سمتِ تو ، روان کنم روان کنم

میطلبم حریف را ، میشکنم به دستِ خود

بغضِ هزار ساله را ، نهان کنم نهان کنم

نهان کنم نهان کنم

جانا تو ماهِ روشنی ، زیبا به وصفِ شبنمی

حالم دگرگون میکنی ، تو ماهِ رویایِ منی

جانا تو ماهِ روشنی ، زیبا به وصفِ شبنمی

حالم دگرگون میکنی ، تو ماهِ رویایِ منی

♫♫♫♫♫♫

دست به دستِ من بده ، قول بده که با منی

اگر تو یارِ من من شوی ، چنین کنم چنان کنم

شت به پشت صف به صف ، سینه به سینه موج موج

دل بدهی به قلبِ من ، هم این کنم هم آن کنم

جانا تو ماهِ روشنی ، زیبا به وصفِ شبنمی

حالم دگرگون میکنی ، تو ماهِ رویایِ منی

جانا تو ماهِ روشنی ، زیبا به وصفِ شبنمی

حالم دگرگون میکنی ، تو ماهِ رویایِ منی

جانا تو ماهِ روشنی ، زیبا به وصفِ شبنمی

حالم دگرگون میکنی ، تو ماهِ رویایِ منی

جانا تو ماهِ روشنی ، زیبا به وصفِ شبنمی

حالم دگرگون میکنی ، تو ماهِ رویایِ منی

آهنگ چنین کنم چنان کنم از حامد همایون:


حجم فایل:6.5mb

رمزفایل:ندارد

لینک دانلود